Det sensitive i mennesket – et spørgsmål om nuancer

I slutningen af 90erne udkom første rigtige bog om særligt sensitive mennesker. Forfatteren var Elaine Aron som på baggrund af forskning havde fundet frem til at ca. 1 ud af 5 var ekstra sensitive. Dette gjaldt også dyreriget. Siden er der kommet et væld af bøger – også på dansk – og et væld af betegnelser.

  • Særligt Sensitive Mennesker
  • Hyper Sensitive Persons (HSP)
  • Hyper Sensitive Mennesker

Sensitivitet – et spørgsmål om nuancer
I bund og grund handler sensitivitet om mængden af indtryk, der bearbejdes og inddrages i vores oplevelse af livet. Det kan også kaldes at sensitive oplever mange flere nuancer end flertallet.

De mange flere nuancer der skal bearbejdes bidrager til at sensitive mennesker ofte udmattes før de fleste andre. Batterierne løber simpelthen tør.

Sensitivitet – også et spørgsmål om pres
Alle mennesker kan udvise sensitivitet og som mennesker kan vi træne i at vores verden nuanceres. Men vi kan også blive meget følsomme hvis vi oplever megen pres.

Det betyder ikke at vi hører under at være sensitive generelt, men blot at presset gør vores grænser og overskud mindre. Iflg. en folkesundhedsundersøgelse i 2017 med deltagelse af +160.000 borgere oplyst 1 ud af 4 at de oplever at være stressede generelt i deres hverdag. Blandt yngre kvinder er det 4 ud af 10 (40%). Mange af disse menneske bliver ad den vej mere “følsomme”, men ikke hvor de oplever flere nuancer – de har simpelthen bare mindre overskud.

Generelt om sensitive personlige træk
Ofte er særligt sensitive mennesker kreative, begavede, dybsindige og har stor indlevelsesevne.

Mange oplever at have ekstra-ordinær følsomhed indenfor forskellige sanser, men ikke nødvendigvis alle sanser.

  • Dufte
  • Høresans – ekstra følsom overfor lyde
  • Smags-sans
  • Synssans – ekstra følsom overfor farver/lys
  • Ekstra følsom hud