Boreout: Når du er klog & nysgerrig – og keder dig bravt

I 2007 blev der sat ord på en ny “jobsygdom”, – som har med kedsomhed at gøre, kaldet “boreout”.

Boreout relaterer sig til Burnout dvs. udbrændthed, fordi symptomerne minder om hinanden – men kommer af forskellige årsager. Udbrændthed kommer af for lang tids overbelastning, mens boreout kommer af underbelastning, manglende udfordringer, meningsløshed og kedsomhed ift. dit potentiale.

Boreout = indebrændt
Måske vi på dansk skulle tale om “indebrændthed”, når vi taler om boreout. For man er i virkeligheden vildt indebrændt. Situationen er typisk

 • Du mangler gode udfordringer
 • Du savner mening med det du gør
 • Vægten mellem rutiner og gode udfordringer er i ubalance
 • Du får for god tid
 • Du overperformer i dit job, – for du kan ikke lade være
 • Og du underperformer – for du keder dig også
 • Du er oftere dygtigere end chefen
 • Overspringshandlinger fylder for meget
 • Du belastes forkert

Alt i alt keder du dig bravt. Og det er værre hvis det både er på jobbet og privat.

De kloge er udsatte
Jo klogere du er, jo større er risikoen for at opleve og ende med boreout. Som ekstra begavet eller talentfuld bliver du ved med at udvikle dig – uanset hvor du er. For det er din natur. Mange virksomheder forsøger at tiltrække innovative hjerner – men måske er virksomheden slet ikke så innovativ og forandringsparat, som de medarbejdere de ansætter. Og så går det snart galt – specielt hvis du er klogere, mere begavet, dygtigere og mere talentfuld, mere innovativ end de fleste.

Det kræver rigtig dygtige ledere, at lede de rigtig dygtige.

Boreout symptomer
Symptomerne på Boreout minder om udbrændthed, så man kan godt tage fejl. Specielt også i behandler-systemet, hvor Boreout næsten ikke kendes endnu. Symptomer du kan opleve er f.eks.

 • Visse stress-symptomer
 • Visse udbrændtheds-symptomer
 • Visse depression-symptomer
 • Forringet søvn og/eller sover for meget
 • Lav/ingen appetit
 • Træt, ugidelig
 • Lavt socialt niveau
 • Lavt fysisk niveau/ingen energi
 • Ingen gejst/oplever apati
 • Du føler dig sandet til, men dog ikke deprimeret
 • Intet interesserer rigtigt
 • Du er ret ligeglad
 • Ingen eller forringet motivation

Er du ramt af kedsomhed og boreout
Oplever du at indlægget her minder om din situation, så kontakt en professionel behandler snarest.

Du har sandsynligvis brug for støtte til at foretage ændringer i dit liv – for ellers var du nok slet ikke sandet til.