Hils på urmennesket, Darwin & Maslow – Hils på dig selv!

Hvis du vil lære noget om dig selv, hvorfor du gør som du gør, træffer de valg du gør, vælger partner osv. – så kig dig selv i spejlet og ind i urmennesket, der som nomade drog rundt på sletterne i små familier og klan-grupper.

I bund og grund er vi urmennesker i vores hjerne og biologi. Vores grundprogrammering er egen og artens overlevelse.

Artens overlevelse handler i bund og grund om

 • Sex & frugtbarhed
 • Mad
 • Bolig
 • Tryghed og beskyttelse (for vejret, angreb mv.)

Maslow er fin, men…
Maslow mener vi er motiveret af forskellige behov i et bestemt hieraki, der ser sådan ud:

 1. Fysiske behov
  Overlevelse – mad, søvn, hvile, varme – styrer dit valg af mad, bolig, tøj
 2. Trygheds behov
  Sikkerhed – tyverialarmer, indhegning, videoovervågning, forsikringer, kontrol/overvågning af dine børn eller partner, skemaer
 3. Sociale behov
  Samhørighed & accept – familien, klanen, venner, medlemsskaber, sociale medier, sammenkomster, fester, koncerter mv. Jobbet er idag en afgørende del hvor mange får opfyldt sociale behov
 4. Ego behov
  Status & ambitioner – bilen er en Tesla, tøjet er et kendt varemærke, dine børn går i mærkevare-tøj, din mand tjener mere end de andre, din kone er den smukkeste til festen
 5. Selvrealiserings behov
  Udviklende & skabende – gøre det du er bedst til og har lyst til som bidrager til din indre trivsel

Reklamerne forstår dine drifter
Reklamerne er ikke nødvendigvis af det onde, men når det er sagt, så er der også god grund til skepsis. I dag er store dele af vores naturlige gøre og laden gjort til fejl, mangler og ubalancer af medicinalindustrien. En væsentlig del af reklamerne bygger på at give dig troen på at der er noget du mangler, og hvis ikke du er “på niveau” er du udenfor, og  flokdyret mennesket kan ikke tåle udstødelse. Så derfor siger alle i flokken:

So ein Ding müssen wir auch haben
Iøvrigt et citat fra romanen Siegfried von Lindenberg (1779) af Johann Gottwerth Müller von Itzehoe

Instinktet i dig søger artens overlevelse
Ingen tvivl om at vi har disse behov, men jeg mener Maslow mangler et punkt nr. 0, nemlig instinktet, der handler om overlevelse – både hos det enkelte menneske, gruppen og arten.

0. Reproduktion & Overlevelse

Darwin stod meget for…

Reproduktion – datidens pensionsordning
Man kan sige sex er for sjov. Men også dybt alvorligt, i betragtning alt det arbejde det kan give med at passe afkommet og de forpligtigelser og afsavn der følger (udover glæder & sorger).

Vi har en naturlig drift i sex og i at sikre artens overlevelse, men også en enormt god grund til at sikre slægtens beståen, fordi der så er nogen der passer på os som gamle og svagelige.

Opdateres…

Alene er jeg ingenting
Hvis der er noget du skal forstå som menneske og hvad der for alvor kan sætte skub i dine handlinger eller skabe mistrivsel, så er det udstødelse.

Vi er arten, der har den længste opforstrings-periode. Vi bedriver yngelpleje til vore unger er ca. 20 år – tidligere kom vores yngel ud at tjene og var derfra “givet videre”. Men grundlæggende kan vi ikke klare os som individer før vi er ca. 10 år – og uanset hvor du er – er du afhængighed af andre.

Ensomhed kontra samhørighed
I spirituelle kredse taler man den eksistentielle ensomhed, fordi man mener vi fødes alene og dør alene – og derfor vandrer mennesket alene i livet. Jamen, nu er vi jo altså sociale flokdyr – så jeg tænker der er nogen der har brug for at forklare den ensomhed de oplever, fremfor at lære nærhed og samhørighed med andre. Får man lært ensomhed, fremfor samhørighed i sin barndom, så præger det én resten af livet – medmindre…. Du vælger at det ikke er sandheden om dig og dit liv.

Flokdyret mennesket kan ikke tåle udstødelse
Vi er sociale dyr, der er afhængige af andre og det værste der kan ske er at vi udstødes. I vores DNA er det lig med døden. Udstødelse sker f.eks.

 • Forælderen der ikke taler til sit barn
 • Forælderen der ikke ønsker samkvem med sit barn eller nægtes samkvem
 • Mobning
 • Skammekrogen
 • Fængsel – specielt isolation
 • Kulde
 • Lukkethed

Alt dette er straf. Men intet viser, at det naturlige menneske vokser af straf. Tværtimod degenerer mennesker af straf, men vokser af at blive guidet.