Hvad er intelligens? Forstå intelligensens opgave…

Den kloge narrer den mindre kloge, siges der. Og det er jo ikke helt forkert. Faktisk har menneskets intelligens udkonkurreret arter der lignede vores, men som formentlig var mindre intelligente.

Og da deres levevilkår ændredes var de bare ikke kloge nok til at “vokse med opgaven”. Homo sapiens

Spørg ikke hvad intelligens er. Spørg – hvad er opgaven?

Måske skulle blevet bekvemt for neanderthaleren at bo i huler, men da fødegrundlaget skiftede – måske pga. klimaændringer – havde de ikke det i sig, der gjorde at de forstod opgaven og flyttede.

Forstå intelligens
For at forstå intelligens, er det afgørende at forstå nytteværdien ift. menneskets udvikling og hvilken opgave intelligens løser for arten.

Hvilken opgave har intelligens?
Artens opgave er overlevelse og svaret blev at dygtigere jægere, samlere, krigere mv. sikrede bedre overlevelse end mindre dygtige.

Hvad definere intelligens – en definition
Der findes mange definitioner på intelligens, og de fleste er enige om at det handler om at løse en opgave. Da opgaver i et hoved ikke løser noget som helst, men skal bringes ud at fungere i den virkelige verden og på rette tidspunkt definerer jeg intelligens som

Intelligens er summen af alle evner til at gøre det rette rettidigt

Med andre ord lægger jeg vægt på at handling indgår.

Hvad består intelligens af
Jeg er sikker på at dem der arbejder med kunstig intelligens har været nødt til at nedbryde intelligensen dele. Jeg har taget udgangspunkt i en læringsmodel udarbejdet af Bloom, kaldet Blooms Taxonomi. Det lyder flot, men taksonomi er egl. blot et udtryk for flere samhørende elementer i et hierarki.

Intelligensens enkelte faser og dele 
Intelligens består af en lang række faser – dvs. dele, som vi i en total anser for at være en helhed. Det er helheden vi oplever som intelligens – men hver del bidrager afgørende – og falder en del ud eller er dårligt fungerende – nedsættes den samlede ydelse.

  • Optage (ny)
  • Huske
  • Forstå
  • Anvende (bruge inddrage)
  • Analysere (vurdere det
  • Evaluere
  • Prioritere (ny)
  • Kreere (Skabe / handle)

Ift. Bloom har jeg tilføjet 2 nye dele.

  • Optage handler om sansningen og at vores sanser kan levere ind til hukommelsen.
  • Prioritere er muligvis det Bloom mener med at evaluere. Prioritet handler for mig om at have evnen til at udstikke en Plan A alternativt en Plan B. Men det er Plan A der givers videre ind i handle-faser

Da mennesket er et flokdyr og altid skal bidrage med løsninger der fungerer sammen med andre overvejer jeg om formidling skal med.

Intelligens er ikke en IQ-test
Hermed kan det også konkluderes at det vi kender som intelligenskvotienten IQ og lignende test kun delvist er en indikator på intelligens. IQ måler på dele af vores evner, men ikke på totalen.

Opdateres…

Så ordsproget “Den kloge narrer den mindre kloge” passer nok meget godt.